Adsensee Adsensee
Нд, 14 Лип 2024, 8:25:30
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Мій банер
http://leontyev.net/

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт
Пошук
Точний час
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту
Ваш IP
Каталог алфавітний - система карток з описом видання, розташованих в порядку алфавіту за прізвищем авторів та назвами публікації, незалежно від їхнього змісту.

 

Каталог предметний - містить дані про наявну літературу з певного предмета та інформацію про її згруповані за предметними рубриками, які теж розташовані в алфавітному порядку.

 

Категорія - форма логічного мислення, в якій розкриваються внутрішні, суттєві сторони і відносини досліджуваних предметів. Категорії пов´язані з вирішенням основного питання філософії: відношення мислення та буття. Основні категорії: матерія, свідомість, рух, простір і час, якість і кількість, зміст і форма тощо.

 

Кібернетика - це наука про загальні закони керування множиною взаємозв'язаних об'єктів, кожний з яких здатен сприймати, запам'ятовувати й переробляти інформацію.

 

Класифікація - система співпідпорядкованих понять (класів, об´єктів) будь-якої галузі знання чи діяльності людини, як засіб для встановлення зв´язків між цими поняттями чи класами об´єктів.

 

Кластер — це група логічно послідовних секторів на диску. Практично всі файли на диску зберігаються у вигляді ланцюжків кластерів.

 

Компіляція - наукова праця, яка розроблена на основі запозичених в інших авторів матеріалів без самостійного їх дослідження та обробки.

 

Комп’ютерна модель – це модель, реалізована за допомогою програмних засобів.

 

Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів і периферійного обладнання, об'єднаних між собою каналами передачі даних.

 

Концепція - система поглядів на будь-що, головна думка при визначенні мети та завдань дослідження шляхів його проведення. Проведений задум, конструктивний принцип різних видів діяльності.

 

Кракери – це так звані погані хакери. Ці люди нападають на систему й знищують цінні дані або крадуть програмне забезпечення з метою його подальшого платного поширення.

 

Лінійні алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить лише в одному напрямку.

 

ЛОМ (локальна обчислювальна мережа) - це сукупність комп'ютерів, кабелів, мережевих адаптерів, що працюють під управлінням мережевої операційної системи і прикладного програмного забезпечення. Для мережевої комп'ютерної системи часто використовується абревіатура NOS (Network Operating System)

Макрос – це записана під певним іменем послідовність дій (або команд). Записаний макрос можна викликати із основного меню при допомозі кнопки на панелі інструментів або на робочій області, а також комбінації клавіш. Макрос, як правило, записується на мові програмування Visual Basic for Applications. Текст макроса можна викликати для редактування.

 

Масив - це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного і того ж типу.

 

Матеріальна модель - це реальна, фізично існуюча модель, тобто така, яку можна побачити та поторкати.

 

Мeдіа грамотність — це процес доступу, аналізу, оцінювання і створення повідомлення різноманітних форм. В основі Медіа грамотності — модель, яка заохочує людей задавати запитання про те, що вони дивляться, бачать, читають. Медіа грамотність дозволяє споживачам критично аналізувати медіа повідомлення з тим, щоб бачити там пропаганду, цензуру, або однобокість в новинах і програмах суспільного інтересу(і причини таких дій також), а також розуміти структурні елементи — такі як власник медіа, їхню модель фінансування, — які впливають на інформацію.
Медіа грамотність має на меті зробити людей досвідченими творцями і продюсераим медіа повідомлень. Полегшити, а також розуміти переваги і обмеження кожного виду медіа, а також створювати незалежні медіа.
Завдання Медіа Грамотності в трансформації медіа-споживання в активний і критичний процес, допомагаючи людям краще усвідомити потенційну маніпуляцію (особливо в рекламі та PR), а також допомогти людям зрозуміти роль мас-медіа і громадянських, спільний медій в побудові погдядів на реальність.Медіа грамотність є частиною медіа-освіти.


Метод дослідження - засіб досягнення мети, пізнання явищ дійсності в їх взаємозв´язку і розвитку. Спосіб відтворення досліджуваного об´єкту або предмету.

 

Методологія дослідження - сукупність конкретних прийомів і способів для проведення будь-якого наукового дослідження.

 

Модель - це сукупність найважливіших властивостей об'єкта, процесу, явища, яка визначається метою її створення і може мати різні форми вираження.

 

Моделювання - вивчення об´єкту (оригіналу) шляхом створення і дослідження його копії (моделі), яка заміняє оригінал з певних сторін, які цікавлять пізнання і підлягають вивченню, непрямий, опосередкований метод наукового дослідження.

 

Модератори - люди, які постійно стежать за дотриманням порядку на форумах. Вони мають права редагувати, знищувати повідомлення, блокувати, розблоковувати, переносити, розділяти теми та виконувати інші привілегійовані функції у певних форумах.

 

Монографія - наукове видання, що містить повне і вичерпне всебічне дослідження якоїсь однієї проблеми чи теми.

 

Наука - система знань об´єктивних законів природи, суспільства і мислення, які отримуються і перетворюються в безпосередню продуктивну силу суспільства в результаті спеціальної діяльності людей.

 

Наукова інформація - це одне із загальних понять науки, що означає певні відомості, сукупність якихось даних, знань тощо.

 

Наукова тема - задача наукового характеру, яка потребує проведення наукового дослідження.

 

Наукова школа - неформальна творча співдружність в межах будь-якого наукового напряму висококваліфікованих дослідників, об´єднаних спільністю підходів.

 

Наукове дослідження - цілеспрямоване вивчення явищ, процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень.

 

Наукознавство - розділ науки, який вивчає закономірності її функціонування і розвитку, структуру і динаміку наукової діяльності, взаємодію науки з іншими сферами матеріального і духовного життя суспільства

 

Наукометрія - галузь наукознавства, яка займається статистичними дослідженнями структури і динаміки наукової інформації.

 

Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на отримання і виконання нових знань.

 

Нематеріальна модель - описує властивості оригінала, тобто є сукупністю певної інформації.

 

Об´єкт дослідження - процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження.


Обчислювальна мережа — це складний комплекс взаємозалежних програмних і апаратних компонентів, що узгоджено функціонують.

 

Одномірний масив – це лінійно впорядкована сукупність елементів одного і того ж типу.

 

Оператор – це граматична конструкцiя, визначення якої уточнюється конкретною мовою програмування.

 

Операнд - це аргумент операцiї.

 

Парадигма - поняття сучасної науки, яке означає особливий спосіб організації наукових знань щодо того чи іншого бачення світу та відповідні зразки або моделі дослідження. Зміна парадигми розглядається наукою як революція.

 

Періодичне видання - це журнали, бюлетні та інші видання з різних галузей науки і техніки з викладом матеріалу в популярній доступній формі

 

Підпрограма – це відносно невелика завершена програма, яка призначена для вирішення підзадачі (виконання деяких конкретних дій) та оформлена за певними правилами, які роблять її текст незалежним від інших частин програми.

 

Події - повідомлення, що розсилаються об’єктом передплатникам (різним елементам програм) при певній зміні стану об’єкта.

 

Повідомлення – це різні форми подання якої-небудь інформації.

 

Поняття - відображення найбільш суттєвих і властивих предмету чи явищу признаків.

 

Предмет дослідження - все те, що знаходиться в межах об´єкту дослідження у визначеному аспекті пізнання. Це досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об´єкту. Конкретне матеріальне явище, що сприймається органами чуття.

 

Принципи - головні вихідні положення будь-якої теорії, вчення, науки; внутрішні переконання людини, її усталений погляд на те чи інше питання.

 

Проблема - велика множинність наукових питань майбутніх досліджень; складне теоретичне або практичне питання, що потребує дослідження.

 

Прогнозування - спеціальне наукове дослідження конкурентних перспектив розвитку будь-якого явища; процес наукового передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого й сучасного, систематична, науково-обґрунтована інформація про якісні і кількісні характеристики розвитку цього предмета чи явища в перспективі.

 

Програма- план дiй, який пiдлягає виконанню певним виконавцем.

 

Програміст - це висококваліфікований спеціаліст, який створює комп’ютерні програми.

 

Програмування – це розробка програм для різних обчислювальних і керуючих пристроїв.

 

Професійні компетенції дають плідну модель для навчання та розвитку, можна застосувати до всіх трьох підходів (методи, поведінку, компетенції в цілому).
Ця модель може допомогти у здійсненні:

1.                  Об'єктивної оцінки необхідності навчання та розвитку

2.                  Розробки структури діяльності з навчання та розвитку

3.                  Вибору ефективних видів навчання та розвитку

4.                  Оцінки навчання - щоб воно відповідало призначеним цілям навчання і розвитку і стратегії організації

5.                  Управління просуванням до мети навчання та розвитку.

 

 

Резюме - короткий висновок, що містить основні положення доповіді, промови, наукові праці, дискусії.. Вказівка на зміст первинної роботи, гранично лаконічна, може бути у вигляді одного речення. Розміщується в кінці статті і містить інформацію оцінного характеру

 

Релятивність- відносність людських знань.

 

Реферат-письмова форма доповіді на певну тему, зміст лише повідомляє про щось, а не переконує в чомусь; інформативне видання, яке визначає короткий виклад змісту наукового дослідження.

 

Робоча група (або просто група) - спеціально створені об'єднання користувачів за рівнем доступу, інтересами і т.д. Кожен учасник може належати до кількох груп, а кожна група може мати власні рівні доступу. Це дозволяє легше надавати модераторські права чи обмежувати доступ до певних форумів.

 

Розгалужені алгоритми – це такі алгоритми, в яких обчислювальний процес проходить по одній з гілок, в залежності від виконання або невиконання певної умови.

 

Рядок — це послідовність символів кодової таблиці ЕОМ. При використанні у виразах рядок охоплюється з двох сторін апострофами. Кількість символів в рядку (максимальна довжина рядка) може змінюватися від 0 до 255.